Waarom er veel versies van Angular zijn

Waarom er veel versies van Angular zijn

Op LinkedIn vliegen de opdrachten waar met Angular gewerkt wordt je om de oren. Vaak wordt er bij een opdracht omschrijving een hele lijst gegeven van Angular versies waar je ervaring mee moet hebben. Hoe komt het eigenlijk dat er zo veel versies zijn en zijn er veel verschillen?

AngularJS en Angular

Als je spreekt over Angular spreek je altijd over Angular versie 2 of later. De eerste versie heet AngularJS. Het grootste verschil tussen AngularJS en Angular is dat AngularJS is gebasseerd op Javascript en Angular op TypeScript. De twee frameworks verschillen zo van elkaar dat het niet vanzelfsprekend is dat elke developer met beide frameworks zou kunnen werken.

Angular 2, 4 en 5... en 3 dan?

Als je het niet hebt over AngularJS dan heb je het over Angular. Daar zijn op het moment van schrijven van dit artikel drie versies van; Angular 2, 4 en 5. Het verschil tussen deze versies is niet heel groot. Als je als developer kunt omgaan met Angular 2 leer je ook heel snel Angular 4 of 5 en vice versa.

Wat natuurlijk meteen opvalt is dat Angular 3 niet in de rijtje staat. Dat komt omdat Angular 3 niet heeft bestaan. Dit komt doordat Angular wordt ontwikkeld in een zogenaamde MonoRepo. Dat is één plek (repository) waar alle componenten van Angular worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld Angular Core en Angular Compiler staan in dezelfde repository. Doordat er reeds was begonnen met Angular Router 3 en deze voor een nieuwe versie na Angular 2 ook geupdate moest worden was het ontwikkelteam van Angular genoodzaakt om de versie te verhogen. Zo is Angular 4 ontstaan in plaats van Angular 3.

Nieuwe versies

Op dit moment zijn Angular 6, 7 en 8 aangekondigd. Angular brengt ongeveer elke 6 maanden een nieuwe versie uit. Onderling verschillen de versies vaak niet veel van elkaar en kunnen de meeste applicaties zonder te veel moeite worden geupgrade. Angular nummert de versies volgens Semantic Versioning kenmerken. Elke 6 maanden wordt er een Major versie uitgebracht. Elke 3 maanden een Minor versie en bijna elke week een Patch versie.

Lees ook

How I added my Porsche EV to Homekit

Since my childhood, I have been passionate about cars and everything related to them. Even at a young age, I knew every model. I spent hours flipping through car magazines searching for new facts and always dreamed of owning an exotic car. Initially, I used to dream of owning a Ferrari, but as I grew older and wiser,…

Continue reading

CSS-only Carousel Slider

As a frontend developer, my days are primarily filled with crafting JavaScript-based components using frameworks like Vue, React, or Angular. These frameworks excel at empowering me to create reusable frontend elements, whether it's buttons, modals, links, or accordions. However, as I reflect on my reliance on these…

Continue reading

Homekit `Power consumption` sensor

Recently, I purchased a HomeWizard Wi-Fi P1 Meter. This device provides me with insights into the electricity and gas usage in my home. With 4 solar panels installed, I anticipate generating excess electricity during the spring and summer months. Despite knowing the capacity of the panels, I am unsure of the exact…

Continue reading