AngularJS: Het verschil tussen Components en Directives

AngularJS: Het verschil tussen Components en Directives

AngularJS is een uitstekend framework om snel client-side apps mee te maken. Het MVC framework biedt controllers, services, factories, views, directives en componenten. Servies, controllers en views hebben een duidelijke functie binnen de app, maar components en directives hebben veel gemeen.

Belangrijkste kenmerken

Components

  • heeft een template
  • maakt een component (nieuw DOM element)
  • is technisch een directive

Directives

  • voegt gedrag toe aan een bestaand component (of ander DOM element)

Verschil

Het belangrijkste verschil tussen een component en directive is dat een component wordt gebruikt om templates te laden, je kunt de template voorzien van logica door bijvoorbeeld ng-click, ng-if en ng-submit directives te gebruiken.

Een Directive wordt gebruikt om gedrag toe te voegen aan een DOM element. Voorbeelden zijn; required-directive op een input element.

Directive Component
bindings Nee Ja
bindToController Ja Nee
compile function Ja Nee
controller Ja Ja
controllerAs Ja Ja
link functions Ja Nee
multiElement Ja Nee
priority Ja Nee
replace Ja Nee
require Ja Ja
restrict Ja Nee
scope Ja Nee
template Ja Ja
templateNamespace Ja Nee
templateUrl Ja Ja
terminal Ja Nee
transclude Ja Ja


Conclusie

Met de volgende vuistregel kun je altijd snel een keuze maken of je een component of directive moet maken; Gebruik component als je een element wilt maken (restricted to 'E'). Gebruik een directive als je een attribute wilt maken (restricted to 'A').